BỘ TAM SỰ, NGŨ SỰ, BÁT SỰ BẰNG ĐỒNG TRÊN BÀN THỜ BAO GỒM NHỮNG VẬT PHẨM GÌ?

15/09/2020

Bộ thờ cúng tam sự, ngũ sự, bát sự thể hiện ý nghĩa vô cùng sâu sắc, linh thiêng trong tín ngưỡng của người Việt Nam và là sợi dây liên kết giữa các thế hệ con cháu với đức ông bà, tổ tiên - những người đã khuất trong gia đình.